website design templates

Ceník služeb

Právní služby poskytuji za smluvní odměnu. Způsoby odměny jsou stanoveny zákonem o advokacii a stavovskými předpisy České advokátní komory. Právní služby poskytuji za následující druhy odměn, vždy samozřejmě po projednání a odsouhlasení klientem.

  • Odměna hodinová ve výši 1.500,-Kč až 2.000,-Kč za jednu hodinu právní služby - hodinovou odměnu používám zejména při účtování odměny za jednorázovou právní konzultaci, případně při účtování odměny v případech, kdy nelze předem rozsáhlost případu stanovit.
  • Odměna úkonová za určitý úkon právní služby - odměnu úkonovou používám v případě, kdy klient požaduje určitou právní službu, jejíž rozsah lze předem přibližně ohraničit. Využívám ji zejména v případech sepisu konkrétních smluv.
  • Pevně stanovená odměna za vyřízení celého případu - paušální odměnu, tj. předem stanovenou odměnu za vyřešení celého případu, využívám zejména při zastupování v rozvodovém řízení nebo při zakládání společnosti.
  • Paušální odměna - paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří pravidelně a stabilně využívají mých služeb. V případě, že je sjednána paušální odměna, poskytuji klientovi právní služby bez ohledu na jejich rozsah. Je vhodná především pro obchodní společnosti a podnikatele. Platby paušální odměny jsou prováděny za určité časové období, zpravidla se jedná období jednoho měsíce.